Informácie (3) - Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Piatok
5. marec. 2021

Sviatok má:
dnes: Fridrich
zajtra: Radoslav
pozajtra: Tomáš
včera: Kazimír

IP:54.236.58.220.
ec2-54-236-58-220.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Spovedné zrkadlo

Plagát
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov: Informácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou
Informácie

Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou

Na 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája pápež František v poludňajšom príhovore pripomenul 57. svetový deň modlitby za duchovné povolania. Po mariánskej antifóne „Raduj sa, Nebies kráľovná“ opätovne vyjadril solidaritu a povzbudenie v zápase s epidémiou Covid-19 a povzbudil pripojiť sa k medzináboženskej iniciatíve vyprosovania konca pandémie spoločným dňom modlitby, pôstu a dobročinnosti v termíne 14. mája. Pápež pozval k prežívaniu mesiaca máj duchovnou formou návštevy mariánskych pútnických svätýň.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na poludnie sa Svätý Otec prihovoril zo Sály bibliotéky v televíznom a internetovom prenose. V úvodnej reflexii sa zamyslel nad obrazom z Jánovho evanjelia, kde sa Ježiš predstavuje ako Dobrý pastier, ktorého hlas ovce počúvajú a on ich volá po mene a vyvádza ich na pašu.

Pápež František sa pristavil pri rozlíšení dvoch rozličných jazykov, ktoré sa ozývajú v srdci človeka: Božieho hlasu a hlasu Božieho nepriateľa, ktorý nás chce zviesť z cesty. Spomenul niektoré rozdiely, podľa ktorých možno tieto hlasy rozlíšiť.

Boží hlas sa ponúka, ale nenatíska, na rozdiel od zvodov nepriateľa. Boží hlas nás pozýva k činnému prežívaniu prítomnosti, neuzatvára nás do sklamaní minulosti či strachov z budúcnosti. Boží hlas prináša pokojnú slobodu, hlas zlého naopak vedie k túžbe mať všetko a hneď. Boží hlas sprevádza svetlo a transparentnosť, hlas zlého naopak tma a faloš.

Na orodovanie Panny Márie, Matky dobrej rady, Svätý Otec vyprosoval orientáciu a sprevádzanie pri rozlišovaní týchto dvoch vnútorných hlasov.

Plné znenie úvodného príhovoru

Po modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná a udelení požehnania Svätý Otec pripomenul dnešný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania:

„Drahí bratia a sestry, dnes sa slávi Svetový deň modlitby za povolania. Celý život kresťana je neustálou odpoveďou na Božie povolanie, v akomkoľvek životnom stave. Tento Svetový deň nám pripomína to, čo povedal jedného dňa Ježiš, teda, že pole Božieho kráľovstva si vyžaduje veľa práce, a treba prosiť Otca, aby poslal robotníkov pracovať na tomto poli (porov. Mt 9,37-38). Kňazstvo a zasvätený život si vyžadujú odvahu a vytrvalosť; a bez modlitby sa nedá napredovať na tejto ceste. Pozývam všetkých vyprosovať od Pána dar dobrých robotníkov pre jeho Kráľovstvo, so srdcom aj rukami ochotnými pre jeho lásku.“

Osobitné povzbudenie a podporu vyjadril pápež tým, čo sa usilujú správnym spôsobom reagovať na krízu pandémie Covidu-19:

„Ešte raz by som chcel vyjadriť svoju blízkosť chorým na Covid-19, tým, čo sa venujú ich liečeniu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia kvôli pandémii. Chcem zároveň podporiť a povzbudiť medzinárodnú spoluprácu, ktorá sa uvádza do činnosti rôznymi iniciatívami, aby odpovedala vhodným a účinným spôsobom na ťažkú krízu, ktorú prežívame. Je v skutočnosti dôležité zhromaždiť vedecké kapacity transparentným a nezištným spôsobom, aby sa našli vakcíny a spôsoby liečby a zaistil sa všeobecný prístup k základným technológiám, ktoré by dovolili každej nakazenej osobe, v každej časti sveta, dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť.“

Ďalej pápež František vyzdvihol aj záslužnú činnosť talianskej asociácie Meter, ktorej cieľom je boj proti detskej pornografii a prevencia proti internetovým ohrozeniam mladistvých pedofilmi. Asociácia Meter každoročne organizuje v rámci Talianska Deň zameraný na deti, ktoré sú obeťami násilia, zneužívania a nevšímavosti. Svätý Otec povzbudil všetkých, čo sa angažujú v tejto iniciatíve a poďakoval deťom, ktoré mu zaslali vlastnoručne namaľovaný darček.

„Začali sme pred pár dňami mesiac máj, mesiac špeciálne mariánskeho charakteru, počas ktorého veriaci radi navštevujú svätyne zasvätené Panne Márii. Tento rok, kvôli zdravotnej situácii, sa na tieto miesta viery a nábožnosti prenesme duchovne, aby sme svoje obavy, očakávania a budúce plány vložili do srdca Svätej Panny.“

Svätý Otec pre záverom podporil najnovšiu medzináboženskú iniciatívu výboru pre ľudské bratstvo na aplikáciu Dokumentu z Abú Zabí:

„A keďže modlitba je univerzálnou hodnotou, prijal som návrh Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, aby sa blížiaceho sa 14. mája veriaci všetkých náboženstiev zjednotili duchovne v rámci dňa modlitby, pôstu a skutkov milosrdenstva, aby sme prosili Boha o pomoc ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu. Nezabudnite: 14. mája, všetci veriaci spolu, veriaci rozličných tradícií, aby sme sa modlili, postili a konali skutky milosrdenstva.“

Na záver Svätý Otec prešiel k oknu svojej pracovne a požehnal svetu ponad vyprázdnené Námestie sv. Petra.

03 mája 2020, 16:35 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Pondelok, 04.05. 2020 - 07:36:55 (128 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 10006 bajtov | Hodnotenie: 0)
Výzva náboženstvám venovať 14. máj modlitbe a pôstu za koniec pandémie
Informácie

Výzva náboženstvám venovať 14. máj modlitbe a pôstu za koniec pandémie 

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve v sobotu 2. mája zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta „obrátiť sa na Boha jednotným hlasom“ v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 a jej negatívnych dôsledkov. Osobitným dňom modlitby a pôstu má byť štvrtok 14. mája.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa okrem iného uvádza:

„Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva - každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.“

Výbor zároveň navrhol zorganizovať „na štvrtok 14. mája deň modlitby, pôstu a prosieb za ľudstvo a pozýva všetkých náboženských lídrov a ľudí celého sveta, aby odpovedali na toto humanitárne pozvanie obrátiť sa na Boha jednotným hlasom, aby ušetril ľudstvo, pomohol mu prekonať pandémiu, navrátil mu bezpečnosť, stabilitu, zdravie a blaho a aby sa po eliminovaní tejto pandémie náš svet stal ľudskejším a bratskejším“.

-zk-

02 mája 2020, 14:09 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 02.05. 2020 - 14:35:21 (132 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3581 bajtov | Hodnotenie: 0)
Dobročinná zbierka Halier sv. Petra sa presúva na sviatok sv. Františka
Informácie

Dobročinná zbierka Halier sv. Petra sa presúva na sviatok sv. Františka

Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku presúva na 27. nedeľu cezročného obdobia, teda na 4. október, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi. Informoval o tom riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.

Spomínaná zbierka sa tradične koná na Slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna a jej výťažok putuje na dobročinné diela Svätého Otca.

-zk-

30 apríla 2020, 12:46 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 30.04. 2020 - 15:22:04 (131 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 2144 bajtov | Hodnotenie: 0)
Talianski biskupi protestujú proti predĺženiu zákazu verejných omší
Informácie

Talianski biskupi protestujú proti predĺženiu zákazu verejných omší

Konferencia biskupov Talianska (CEI) namieta, že ponechanie zákazu verejného slávenia svätých omší aj v ďalšej fáze od 4. mája je v súčasnej situácii už neprimerané. Vláda na protestnú nótu biskupov zareagovala prísľubom, že záležitosť preskúma.

Taliansky premiér Giuseppe Conte vyhlásil v nedeľu 26. apríla zmiernené pravidlá pre druhú fázu zápasu s pandémiou koronavírusu po tom, ako v Taliansku poklesol trend nových infekcií. Zmiernenie, ktoré sa má začať od 4. mája, sa však netýka kostolov.

Biskupi CEI vo svojom stanovisku žiadajú v duchu predchádzajúcich rokovaní s vládou korigovanie nariadenia, ktoré nerešpektuje príslušné kompetencie štátu a Cirkvi. V ich nóte vydanej po tlačovej konferencii premiéra Conteho, pri ktorej v nedeľu večer predstavil zámer dekrétu o „Fáze 2“, sa uvádza:

„Talianski biskupi nemôžu akceptovať, že sa budú prizerať nerešpektovaniu slobody kultu. Malo by byť všetkým jasné, že angažovanosť v službe chudobným, tak významná v tomto krízovom čase, pramení z viery, ktorá sa potrebuje živiť zo svojich zdrojov, najmä zo sviatostného života.“

„Po týždňoch rokovania, pri ktorom CEI predstavilo smernice a protokoly pre zvládnutie tejto prechodnej fázy s plným rešpektovaním všetkých zdravotných noriem, dnes večer schválený Dekrét Predsedníctva Rady ministrov arbitrárnym spôsobom vylučuje možnosť slávenia omše s účasťou ľudu.

Predsedníctvu Rady a Odborno-vedeckému výboru pripomíname povinnosť rozlišovať medzi ich zodpovednosťou – dávať presné usmernenia zdravotného charakteru – a zodpovednosťou Cirkvi, povolanej organizovať život kresťanskej komunity, v súlade so stanovenými opatreniami, ale v plnej vlastnej autonómii“.

Vláda odpovedala na protestnú nótu biskupov prísľubom, že bude námietkou zaoberať. Vo svojej odpovedi píše, že Predsedníctvo vlády „berie oznámenie CEI na vedomie a potvrdzuje to, čo už v predstihu odznelo na tlačovej konferencii premiéra Conteho. Už v najbližších dňoch si preštuduje protokol, ktorý by čím skôr umožnil účasť veriacich na liturgických sláveniach v podmienkach maximálnej bezpečnosti.“   

-mh, jb-

27 apríla 2020, 16:53 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Pondelok, 27.04. 2020 - 17:40:53 (129 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 5227 bajtov | Hodnotenie: 0)
List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti
Informácie

List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

K listu Svätého Otca sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Prvá modlitba

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.  

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Druhá modlitba

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.

Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

(Preklad modlitieb zodpovedá textu KBS)

-zk, ms, jb-

25 apríla 2020, 12:10 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 25.04. 2020 - 18:02:58 (114 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 14517 bajtov | Hodnotenie: 0)
Izrael: Náboženskí lídri sa modlili za záchranu z pandémie
Informácie

Izrael: Náboženskí lídri sa modlili za záchranu z pandémie

Vedúci predstavitelia židov, kresťanov, moslimov i drúzov sa v Izraeli v stredu 22. apríla stretli, aby sa na spoločnom mieste modlili za odvrátenie pandémie koronavírusu. Podujatie mohli veriaci sledovať v strímingu na internete. Kiežby táto jednota pokračovala aj po skončení krízy koronavírusu, uviedol apoštolský administrátor Latinského patriarchátu Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa.

„Nech Boh uzdraví chorých a odvráti túto skazu zo svojho sveta... Státisíce mŕtvych, milióny chorých. Zachráň nás, ó Pane“, modlili sa jednotliví náboženskí predstavitelia, ktorí potom spolu recitovali 121. žalm. Pútnici do Jeruzalema sa ním kedysi vkladali do ochrany Boha, prosiac ho o požehnanie.

Medzináboženské stretnutie bolo iniciatívou viacerých autorít a organizácií, ako napríklad Izraelský veľký rabinát či Svetová rada náboženských lídrov. Okrem sefardských a aškenázskych hlavných rabínov Jitzchaka Josefa a Davida Laua sa na nej zúčastnil grécky pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III., apoštolský administrátor Latinského patriarchátu Jeruzalema arcibiskup Pizzaballa a vysokí predstavitelia moslimov a drúzov.

Židia, kresťania a moslimovia sa už od marca modlia za skončenie pandémie, svoje modlitby doteraz prednášali samostatne na verejných miestach mesta. Ako uviedol britský rabín David Rosen, teraz ide o historickú modlitbu – náboženskí lídri Izraela sa modlili po prvýkrát na jednom mieste: „Aj tí, čo bežne nie sú veľmi otvorení pre medzináboženský dialóg sa pripojili k modlitbe, aj keď to, čo nás spojilo i napriek rozdielom, boli tragédie, utrpenie a bolesť“.

-zk-

24 apríla 2020, 20:47 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 25.04. 2020 - 17:59:42 (134 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 4102 bajtov | Hodnotenie: 0)
USA, Kanada i Taliansko sa nanovo zveria pod ochranu Panny Márie
Informácie

USA, Kanada i Taliansko sa nanovo zveria pod ochranu Panny Márie

Biskupi USA a Kanady v prvý deň mariánskeho mesiaca máj opätovne zveria svoje krajiny do ochrany Panny Márie. Oznámili to obe biskupské konferencie v spoločnom komuniké.

„Obraciame sa na Pannu Máriu a prosíme, aby nám pomohla jej mocnými a materskými modlitbami k Bohu za nás. Zveriť sa Márii znamená byť s ňou zjednotení v úplnom odovzdaní nášho života Bohu“, uviedol predseda Konferencie biskupov Kanady Mons. Richard Gagnon.

Rozhodnutie biskupov oboch krajín prišlo po tom, čo boli na Veľkonočnú nedeľu zasvätené Panne Márii Gudalupskej krajiny Latinskej Ameriky a oblasti Karibiku biskupmi CELAM (Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Karibiku).

V rovnaký deň, 1. mája, bude na žiadosť veriacich do ochrany Panny Márie zverené aj celé Taliansko. Biskupi ho zasvätia na mariánskom pútnickom mieste v Caravaggiu v provincii Bergamo, ktorá bola najviac zasiahnutá nákazou koronavírusu.

Ako vysvetlil predseda Konferencie biskupov talianska kardinál Gualtiero Bassetti, zverenie krajiny je spojené aj so sviatkom svätého Jozefa robotníka, ktorý pripadá práve na prvého mája. Aj svet práce je totiž tvrdo poznačený pandémiou koronavírusu.

Mnoho iných národov sa zverilo pod ochranu Božej Matky už v prvých týždňoch pandémie.

-zk- 

24 apríla 2020, 20:33 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 25.04. 2020 - 17:58:44 (112 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 4026 bajtov | Hodnotenie: 0)
V deň pápežových menín sv. Juraja odovzdali nemocniciam dýchacie prístroje
Informácie

V deň pápežových menín sv. Juraja odovzdali nemocniciam dýchacie prístroje

Cirkev si 23. apríla pripomína sviatok svätého mučeníka Juraja, ktorého meno nesie aj pápež František – Jorge Mario Bergoglio. Práve v tento deň boli z Vatikánu doručené do troch nemocníc v oblastiach Rumunska, Španielska a Talianska zvlášť postihnutých nákazou koronavírusu dýchacie prístroje ako dar Svätého Otca.

Zo zásielok stále chýbajúcich prístrojov a zdravotných pomôcok – ventilačných zariadení a ochranných masiek, okuliarov a kombinéz pre pracovníkov intenzívnej starostlivosti – sa tešili v nemocniciach rumunskom meste Suceava (5 prístrojov), v španielskom Madride (3 prístroje) a  talianskom Lecce (2 dýchacie prístroje). Nemocnice dostali dar od Svätého Otca cez pápežského almužníka kardinála Krajewského ako odpoveď na žiadosti o pomoc v núdzi pandémie, ktorá im bola prisľúbená už 27. marca.

Spomienka svätého Juraja, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v roku 303, sa slávi na Slovensku v rímskokatolíckom obrade o deň neskôr kvôli sviatku sv. Vojtecha.  Gréckokatolícka cirkev ho však slávi  spolu s univerzálnou Cirkvou 23. apríla, práve v deň jeho umučenia, ako odporúčaný sviatok „Svätého a slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja“.

Sv. Juraj zomrel, pretože sa nezriekol svojej viery počas prenasledovania kresťanov, ktoré rozpútal rímsky cisár Dioklecián. Z hagiografie je známy obraz ako sv. Juraj chránený krížom víťazí nad drakom. Tak sa tento svätec stal symbolom Božieho víťazstva nad zlom.

-mh-   

23 apríla 2020, 15:03 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 23.04. 2020 - 17:24:10 (132 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3723 bajtov | Hodnotenie: 0)
Od 4. mája začne Vatikán postupne uvoľňovať krízové obmedzenia
Informácie

Od 4. mája začne Vatikán postupne uvoľňovať krízové obmedzenia

Vo Vatikáne sa od 4. mája začne s postupným uvoľňovaním obmedzení prijatých v rámci prevencie vírusového ochorenia Covid-19. Na mimoriadnom rokovaní v stredu 22. apríla vedúci dikastérií riešili ďalší postup. 

Výsledkom stretnutia šéfov dikastérií je oznam vatikánskeho Tlačového strediska, že druhá fáza krízových opatrení sa vo Vatikáne začne od 4. mája. Zatiaľ však nebola zverejnená konkrétna podoba ďalších krokov.

Ako čítame v ozname, na stretnutí vedúcich dikastérií „sa zdôraznilo úsilie Svätej stolice vynaložené na vysporiadanie sa s krízou únosným spôsobom. Ďalej sa rozhodlo o postupnom obnovení riadnych služieb pri zachovaní zdravotnej prevencie na zamedzenie nákaze, aby sa tak zabezpečila služba pre Svätého Otca a univerzálnu Cirkev.“

Termínovanie opatrení vo Vatikáne doposiaľ stále korešponduje s termínmi prijatými občianskymi orgánmi v rámci mesta Rím a v rámci celého Talianska. Premiér Talianskej republiky Giuseppe Conte avizoval, že do konca tohto týždňa vláda vydá nové smernice pre tzv. „fázu 2“, ktorá sa začne od 4. mája.

Vo Vatikáne bolo do dnešného dňa evidovaných celkovo deväť osôb s diagnostikovaným ochorením Covid-19.

-jb-

23 apríla 2020, 14:16 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 23.04. 2020 - 17:23:29 (113 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3698 bajtov | Hodnotenie: 0)
Eucharistický kongres v Budapešti sa posúva na budúci rok
Informácie

Eucharistický kongres v Budapešti sa posúva na budúci rok

V dôsledku krízy koronavírusu sa Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti posúva o jeden rok. Uskutoční sa v septembri 2021. 

Rozhodnutie o presune medzinárodného podujatia pôvodne plánovaného v hlavnom meste Maďarska v termíne 13. - 20. septembra 2020, oficiálne oznámila Svätá stolica vo štvrtok 23. apríla. Vo vyhlásení vatikánskeho hovorcu Mattea Bruniho čítame:

„Z dôvodu aktuálnej zdravotnej situácie a jej dôsledkov na pohyb a zhromažďovanie veriacich a pútnikov, Svätý Otec spolu s Pápežským výborom pre medzinárodné eucharistické kongresy a s biskupským zborom Maďarska usúdil, že je potrebné posunúť 52. medzinárodný eucharistický kongres, pôvodne plánovaný v Budapešti v septembri 2020, na september 2021.“

-jb-

23 apríla 2020, 13:18 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 23.04. 2020 - 17:22:53 (132 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 2966 bajtov | Hodnotenie: 0)
260 článkov (26 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 28
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 673
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov


Gréckokatolícka farnosť Sabinov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny