Informácie (3) - Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Streda
27. október. 2021

Sviatok má:
dnes: Sabína
zajtra: Dobromila, Kevin
pozajtra: Klára
včera: Demeter

IP:3.239.2.222.
ec2-3-239-2-222.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Spovedné zrkadlo

Plagát
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov: Informácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Pravidlá vstupu do cerkvi
Informácie

Plagát

Autor: o.Jan - Štvrtok, 07.05. 2020 - 16:59:15 (212 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 249 bajtov | Hodnotenie: 0)
Usmernenie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána
Informácie

Usmernenie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána k čiastočnému obnoveniu slávenia verejných bohoslužieb

Drahí bratia kňazi, rehoľné sestry, bratia a sestry!

Všetci máme radosť a sme vďační Bohu za možnosť, ktorá sa nám ponúka od 6. mája 2020, kedy po dvoch mesiacoch môžeme otvoriť naše chrámy aj pre veriacich, aj keď zatiaľ v obmedzenom režime a s dodržiavaním všetkých hygienických opatrení. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa podrobne zoznámili s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – bohoslužby (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf).

Zároveň ďakujem vám, bratia kňazi, rehoľné sestry a drahí naši veriaci, že sme boli doteraz disciplinovaní. Verím, že aj naďalej budeme zodpovední, k čomu majú prispieť aj nasledujúce usmernenia pre Prešovskú archieparchiu:

1. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej svätej liturgii. Verejné slávenie bohoslužieb počas trvania opatrení bude prebiehať v obmedzenom režime. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom online prenosov a katolíckych i verejnoprávnych médií.

2. Pretože najohrozenejšou vekovou skupinou sú seniori, hlavne od 65 rokov, je potrebné, aby zatiaľ dobre zvážili svoju účasť na bohoslužbách. Zároveň je potrebné, aby v nedele a sviatky bola aspoň jedna konkrétna svätá liturgia určená a odporúčaná prioritne pre seniorov. Prípadne podľa možnosti aj vo všedný deň, hlavne keď sú dve sväté liturgie. Je to pre ochranu ich zdravia. Neznamená to však, že nemôžu prísť prípadne na inú svätú liturgiu. Odporúčame možnosť sláviť aj svätú liturgiu v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a ponúknuť ju napr. pre seniorov.

3. Každý, kto má nariadenú karanténu alebo má akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, nech na bohoslužby neprichádza.

4. Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, neobjímať sa a pod.

5. Účasť na bohoslužbách je limitovaná veľkosťou chrámu. Preto je nutné zabezpečiť a upozorniť veriacich, aby dodržiavali medzi sebou minimálny odstup dva metre, okrem členov spoločnej domácnosti, a to aj pri vychádzaní z chrámu. Dvojmetrové odstupy v laviciach a v radoch stoličiek, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu, možno zabezpečiť napr. farebnými nálepkami, ktoré sa dajú potom jednoducho odstrániť, alebo zmazateľnou kriedou. V priestore  chrámu  možno  miesta  na  státie  označiť  na  zemi  alebo  rozmiestniť  stoličky    s dodržaním potrebných odstupov.

6. Ak je pred a pri chráme k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na dvojmetrové odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti).  V takom prípade je potrebné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie a rozdanie svätého prijímania aj vonku, aby veriaci nevstupovali do chrámu.

7. Tam, kde je to možné, zvážiť prípadné slávenie bohoslužieb v exteriéroch za dodržania dvojmetrových odstupov (okrem členov spoločnej domácnosti).

8. Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude slušne a empaticky dohliadať na dodržiavanie uvedených pravidiel.

9. Vstup a pobyt v chráme možno umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). To platí aj pre celebranta a posluhujúcich.

10. Pri vchode do chrámu aplikovať dezinfekciu na ruky (platí to aj pre kňaza) alebo prípadne poskytnúť jednorazové rukavice (v takom prípade však sväté prijímanie nepodávať na rukavicu, ale priamo na ruku).

11. Ak sú v chrámoch sväteničky nech sú aj naďalej bez svätenej vody. V laviciach nech nie sú spoločné liturgické texty, knižky, ružence a pod.

12. V chráme je potrebné zabezpečiť vetranie. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a iné dotykové plochy, ako sú podlahy, lavice, stoličky (hlavne po každej svätej liturgii).

13. Pred rozdávaním svätého prijímania si musí kňaz dezinfikovať ruky.

14. Sväté prijímanie nech sa aj naďalej podáva veriacim pod spôsobom chleba na ruku.

15. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver ako posledný a kňaz mu podá telo Ježiša Krista lyžičkou, prípadne ak nemôže prijať pod spôsobom chleba, tak krv Ježiša Krista.

16. Deťom v tejto mimoriadnej situácii treba zvážiť podávanie svätého prijímania. Prípadne deťom, ktoré ešte nevedia prijať z ruky samé, je možné podať Telo Ježiša Krista na ruku rodičovi, ktorý ho pred kňazom podá svojmu dieťaťu do úst. Toto je možné iba v prípade, ak aj rodič ide na sväté prijímanie, aby mohol požiť omrvinky po podaní svätého prijímania dieťaťu. Menším deťom, ktoré prijímajú iba Krv Ježiša Krista, v tejto mimoriadnej situácii sväté prijímanie odporúčame nepodávať, pretože by bolo nutné mať pre každé dieťa inú liturgickú lyžičku.  Kňaz by zároveň musel prijímať z inej čaše alebo namáčaním Tela Ježiša Krista do Krvi. Jednoduchšie však je, že tieto deti dostanú od kňaza požehnanie.

17. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú predpísané odstupy 2 metre.

18. Ani koncelebrujúci kňazi neprijímajú Krv Ježiša Krista z jednej čaše, ale pre každého kňaza je samostatná čaša a lention (aj purifikuje každý „svoju“ čašu). Ak by to nebolo možné zabezpečiť, kňazi môžu prijať namáčaním Tela Ježiša Krista do Krvi.

19. Treba upozorniť veriacich, aby v chráme nebozkávali a nedotýkali sa vystavených ikon.

20. Sväté liturgie nech majú podľa možnosti kratšie trvanie. To treba zohľadniť aj pri homíliách a príhovoroch. Teda ide o to, aby sme nepredlžovali čas bohoslužieb.

21. Z dôvodu skrátenia času bohoslužieb je potrebné zvážiť, či je nutné spoločne sláviť iné pobožnosti (napr. modlitbu svätého ruženca, molebeny a pod.).

22. Pri prípadnej koncelebrácii si kňazi nedávajú bozk pokoja, ani koncelebrujúci kňazi nebozkajú dary na oltári.

23. Tieto ustanovenia platia aj pre prijímanie iných sviatostí a svätenín.

24. Pri krste pri dýchaní na dieťa je potrebné urobiť to s odstupom od dieťaťa. Pred pomazaním olejom a myrom si dezinfikovať ruky.

25. Je potrebné nájsť vhodné spôsoby ako vysluhovať v tomto čase sviatosť zmierenia. Najlepšie je spovedať v exteriéri pri určitom odstupe nie priamo otočení k sebe. Vo vnútri je vhodnejšie spovedať nie v uzavretých spovedniciach, ale tak, že medzi kňazom a veriacim je mriežka prekrytá fóliou. Spovedné miestnosti teraz nie sú vhodné.

26. Do ukončenia mimoriadnej situácie odporúčame zrušiť myrovanie (z dôvodu mazania olejom   z jednej ampulky a jedným štetcom). Alebo ak myrovanie bude, treba pomazanie posväteným olejom na čelo nahradiť požehnaním bez dotyku veriaceho a prosforu rozdávať lyžicou na ruku.

27. Neodporúčame zbierať peniaze do zvončeka počas svätej liturgie podľa bežného zvyku, aby si veriaci peniazmi nekontaminovali ruky. Zbierka nech sa vykoná po skončení svätej liturgie pri východe z chrámu.

28. Slávnosti prvej svätej spovede odporúčame preložiť na neskorší termín. Ak sa však po dohode  s rodičmi rozhodnete slávnosť uskutočniť v pôvodnom termíne, rozdeľte deti (ak ich je väčší počet) na viac termínov, aby ste mohli dodržať všetky hygienické opatrenia.

29. Čo sa týka ženských rehoľných komunít (ide v nich v podstate o jednu domácnosť) je možné – pri dodržaní všetkých hygienických opatrení, vyššie uvedených usmernení a po konzultácii       s provinciálnymi predstavenými – sláviť v komunite podľa dohody sväté liturgie.

30. Z dôvodu vyhovenia veriacim udeľujem farárom, správcom farností a kaplánom – v prípade pastoračnej potreby – povolenie k binácii aj vo všedných dňoch a povolenie k trinácii v nedele  a sviatky do skončenia mimoriadnej situácie resp. do odvolania. Bez evidentnej pastoračnej potreby nie je dôvod k aplikovaniu tohto povolenia.

31. Je povinnosťou všetkých kňazov a obzvlášť tých, ktorí sú štatutármi, dodržiavať tieto usmernenia.

32. Je  povinnosťou všetkých kňazov informovať  veriacich v oznamoch pred svätými  liturgiami   o týchto usmerneniach (vybrať hlavné z nich, minimálne v rozsahu plagátu s piktogramami v prílohe). Vašou povinnosťou je vyvesiť tento plagát pri vstupe do chrámu.

Pristúpme k tejto etape otvárania verejných bohoslužieb zodpovedne, citlivo, s pastoračnou múdrosťou a láskou k veriacim. Verím, že to s Božou pomocou zvládneme.

S láskou vám udeľujem svoje archijerejské požehnanie.

vladyka Ján Babjak SJ

prešovský arcibiskup metropolita

Autor: o.Jan - Štvrtok, 07.05. 2020 - 16:55:21 (147 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 21607 bajtov | Hodnotenie: 0)
Vyšli pastoračné smernice ohľadom tzv. vnútorne vysídlených osôb
Informácie

Vyšli pastoračné smernice ohľadom tzv. vnútorne vysídlených osôb

Vo Vatikáne prezentovali v utorok 5. mája novú publikáciu Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj s názvom: „Pastoračné smernice ohľadom vnútorne vysídlených osôb“. Dokument, ktorý na podnet pápeža Františka vypracovala Sekcia pre migrantov a utečencov, má pomôcť viac než 50 miliónom ľudí, utekajúcim pred vojnami či prírodnými katastrofami, pričom však neopustia vlastnú krajinu. Títo ľudia sú zabudnutí - nemajú status utečenca, ani medzinárodnú ochranu, upozorňuje Vatikán.

V Marconiho sále na pôde Vatikánskeho rozhlasu dokument predstavili podsekretári Sekcie pre migrantov a utečencov spomínaného dikastéria kardinál Michael Czerny a páter Fabio Baggio, spolu s koordinátorkou Jezuitskej služby utečencom JRS (Jesuit Refugee Service) Amayou Valcárcelovou.

Jadro 122-bodového dokumentu je rozčlenené na základe štyroch slovies: prijať, chrániť, podporovať a integrovať. Posledná kapitola je zameraná na dôležitosť spolupráce na úrovni katolíkov, ako aj na ekumenickej i medzináboženskej úrovni.

Na závažný problém vnútorne vysídlených osôb poukázal pápež František v tohtoročnom príhovore diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici. Ako pri prezentácii publikácie v strímingu povedal podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov kardinál Michael Czerny SJ, smernice schválil sám Svätý Otec  a ich cieľom je dobro samotných osôb i ich krajín:

„Cieľom Pastoračných smerníc je, aby dnešných 50 miliónov vnútorne vysídlených osôb bolo uznaných a podporovaných a eventuálne reintegrovaných takým spôsobom, aby mohli vykonávať aktívnu a konštruktívnu rolu vo svojich krajinách.“

Tieto osoby potrebujú ochranu a humanitárnu pomoc, zdôraznil kardinál Czerny a dodal: „Je nevyhnutné, aby sme sa vyhli tomu, že by boli zabudnutí svojím štátom i medzinárodným spoločenstvom“.

Vnútorne vysídlené osoby totiž častokrát viaznu v beznádejných situáciách, uprostred bojov či v odľahlých a nedosiahnuteľných oblastiach. Títo ľudia sa stávajú neraz obeťami obchodovania s ľuďmi v oblasti pracovného vykorisťovania či sexuálneho zotročenia, sú izolovaní od možnosti pomoci či záchrany a nespadajú do systému ochrany stanovenej medzinárodným právom pre utečencov. Preto sú zvlášť vystavení závažným zneužívaniam a nebezpečenstvám.

Pastoračné smernice z dielne Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj zdôrazňujú aj potrebu osvety. Cirkev je povolaná „povzbudzovať informačné prostriedky a spoločnosť v širšom zmysle, ako aj vlády, aby zvyšovali informovanosť verejnosti“.

Text dokumentu na stiahnutie (vo svetových jazykoch)

-zk-

05 mája 2020, 17:38 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 09:00:24 (208 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 6290 bajtov | Hodnotenie: 0)
Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája
Informácie

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

P:3, 05. 05. 2020 22:00, DOM

Bratislava 5. mája (TK KBS) Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali. 

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

1.  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

2.  pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

3. zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

4. preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

5.  dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

6.  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

7.  usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

8.  dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

9.  pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

10.  ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

11.  v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

12.  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

13.  tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

14.  pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

- - - -

Odôvodnenie 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia.

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky 

- - - -

PLNÉ ZNENIE opatrenia si možno prečítať TU

( TK KBS, uvz; mk ) 20200505037

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 06:56:39 (208 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 16266 bajtov | Hodnotenie: 0)
Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb
Informácie

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

P:3, 04. 05. 2020 17:10, DOM

Bratislava 4. mája (TK KBS) Dnes boli zverejnené prvé informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020. 

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, keď budú vydané (pravdepodobne v utorok alebo v stredu) - a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár:

- - - - 

"Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. 

Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia.

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu "do hviezdice" označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy. 

Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné. 

V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky. 

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. 

Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery."

Audio:

[download mp3]

( TKKBS, mk, mk ) 20200504033

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 06:53:23 (202 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 14166 bajtov | Hodnotenie: 0)
Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami
Informácie

Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami

P:3, 04. 05. 2020 15:15, DOM

Bratislava 4. mája (TK KBS) Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení. 

Ako na informoval predseda vlády Igor Matovič po stretnutí s konzíliom odborníkov, v kostoloch počas bohoslužieb budú označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude minimálne dva metre od seba. Rovnaké, dvojmetrové vzájomné odstupy budú platiť aj pre stojacich ľudí.

Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Kostoly budú musieť mať zabezpečené priebežné vetranie. 

Veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná svätá omša pre seniorov. 

Verejné sväté omše sa na Slovensku neslúžia od 10. marca.

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 06:50:25 (169 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 4504 bajtov | Hodnotenie: 0)
Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou
Informácie

Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou

Na 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája pápež František v poludňajšom príhovore pripomenul 57. svetový deň modlitby za duchovné povolania. Po mariánskej antifóne „Raduj sa, Nebies kráľovná“ opätovne vyjadril solidaritu a povzbudenie v zápase s epidémiou Covid-19 a povzbudil pripojiť sa k medzináboženskej iniciatíve vyprosovania konca pandémie spoločným dňom modlitby, pôstu a dobročinnosti v termíne 14. mája. Pápež pozval k prežívaniu mesiaca máj duchovnou formou návštevy mariánskych pútnických svätýň.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na poludnie sa Svätý Otec prihovoril zo Sály bibliotéky v televíznom a internetovom prenose. V úvodnej reflexii sa zamyslel nad obrazom z Jánovho evanjelia, kde sa Ježiš predstavuje ako Dobrý pastier, ktorého hlas ovce počúvajú a on ich volá po mene a vyvádza ich na pašu.

Pápež František sa pristavil pri rozlíšení dvoch rozličných jazykov, ktoré sa ozývajú v srdci človeka: Božieho hlasu a hlasu Božieho nepriateľa, ktorý nás chce zviesť z cesty. Spomenul niektoré rozdiely, podľa ktorých možno tieto hlasy rozlíšiť.

Boží hlas sa ponúka, ale nenatíska, na rozdiel od zvodov nepriateľa. Boží hlas nás pozýva k činnému prežívaniu prítomnosti, neuzatvára nás do sklamaní minulosti či strachov z budúcnosti. Boží hlas prináša pokojnú slobodu, hlas zlého naopak vedie k túžbe mať všetko a hneď. Boží hlas sprevádza svetlo a transparentnosť, hlas zlého naopak tma a faloš.

Na orodovanie Panny Márie, Matky dobrej rady, Svätý Otec vyprosoval orientáciu a sprevádzanie pri rozlišovaní týchto dvoch vnútorných hlasov.

Plné znenie úvodného príhovoru

Po modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná a udelení požehnania Svätý Otec pripomenul dnešný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania:

„Drahí bratia a sestry, dnes sa slávi Svetový deň modlitby za povolania. Celý život kresťana je neustálou odpoveďou na Božie povolanie, v akomkoľvek životnom stave. Tento Svetový deň nám pripomína to, čo povedal jedného dňa Ježiš, teda, že pole Božieho kráľovstva si vyžaduje veľa práce, a treba prosiť Otca, aby poslal robotníkov pracovať na tomto poli (porov. Mt 9,37-38). Kňazstvo a zasvätený život si vyžadujú odvahu a vytrvalosť; a bez modlitby sa nedá napredovať na tejto ceste. Pozývam všetkých vyprosovať od Pána dar dobrých robotníkov pre jeho Kráľovstvo, so srdcom aj rukami ochotnými pre jeho lásku.“

Osobitné povzbudenie a podporu vyjadril pápež tým, čo sa usilujú správnym spôsobom reagovať na krízu pandémie Covidu-19:

„Ešte raz by som chcel vyjadriť svoju blízkosť chorým na Covid-19, tým, čo sa venujú ich liečeniu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia kvôli pandémii. Chcem zároveň podporiť a povzbudiť medzinárodnú spoluprácu, ktorá sa uvádza do činnosti rôznymi iniciatívami, aby odpovedala vhodným a účinným spôsobom na ťažkú krízu, ktorú prežívame. Je v skutočnosti dôležité zhromaždiť vedecké kapacity transparentným a nezištným spôsobom, aby sa našli vakcíny a spôsoby liečby a zaistil sa všeobecný prístup k základným technológiám, ktoré by dovolili každej nakazenej osobe, v každej časti sveta, dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť.“

Ďalej pápež František vyzdvihol aj záslužnú činnosť talianskej asociácie Meter, ktorej cieľom je boj proti detskej pornografii a prevencia proti internetovým ohrozeniam mladistvých pedofilmi. Asociácia Meter každoročne organizuje v rámci Talianska Deň zameraný na deti, ktoré sú obeťami násilia, zneužívania a nevšímavosti. Svätý Otec povzbudil všetkých, čo sa angažujú v tejto iniciatíve a poďakoval deťom, ktoré mu zaslali vlastnoručne namaľovaný darček.

„Začali sme pred pár dňami mesiac máj, mesiac špeciálne mariánskeho charakteru, počas ktorého veriaci radi navštevujú svätyne zasvätené Panne Márii. Tento rok, kvôli zdravotnej situácii, sa na tieto miesta viery a nábožnosti prenesme duchovne, aby sme svoje obavy, očakávania a budúce plány vložili do srdca Svätej Panny.“

Svätý Otec pre záverom podporil najnovšiu medzináboženskú iniciatívu výboru pre ľudské bratstvo na aplikáciu Dokumentu z Abú Zabí:

„A keďže modlitba je univerzálnou hodnotou, prijal som návrh Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, aby sa blížiaceho sa 14. mája veriaci všetkých náboženstiev zjednotili duchovne v rámci dňa modlitby, pôstu a skutkov milosrdenstva, aby sme prosili Boha o pomoc ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu. Nezabudnite: 14. mája, všetci veriaci spolu, veriaci rozličných tradícií, aby sme sa modlili, postili a konali skutky milosrdenstva.“

Na záver Svätý Otec prešiel k oknu svojej pracovne a požehnal svetu ponad vyprázdnené Námestie sv. Petra.

03 mája 2020, 16:35 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Pondelok, 04.05. 2020 - 07:36:55 (191 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 10006 bajtov | Hodnotenie: 0)
Výzva náboženstvám venovať 14. máj modlitbe a pôstu za koniec pandémie
Informácie

Výzva náboženstvám venovať 14. máj modlitbe a pôstu za koniec pandémie 

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve v sobotu 2. mája zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta „obrátiť sa na Boha jednotným hlasom“ v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 a jej negatívnych dôsledkov. Osobitným dňom modlitby a pôstu má byť štvrtok 14. mája.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa okrem iného uvádza:

„Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva - každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.“

Výbor zároveň navrhol zorganizovať „na štvrtok 14. mája deň modlitby, pôstu a prosieb za ľudstvo a pozýva všetkých náboženských lídrov a ľudí celého sveta, aby odpovedali na toto humanitárne pozvanie obrátiť sa na Boha jednotným hlasom, aby ušetril ľudstvo, pomohol mu prekonať pandémiu, navrátil mu bezpečnosť, stabilitu, zdravie a blaho a aby sa po eliminovaní tejto pandémie náš svet stal ľudskejším a bratskejším“.

-zk-

02 mája 2020, 14:09 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 02.05. 2020 - 14:35:21 (187 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3581 bajtov | Hodnotenie: 0)
Dobročinná zbierka Halier sv. Petra sa presúva na sviatok sv. Františka
Informácie

Dobročinná zbierka Halier sv. Petra sa presúva na sviatok sv. Františka

Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku presúva na 27. nedeľu cezročného obdobia, teda na 4. október, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi. Informoval o tom riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.

Spomínaná zbierka sa tradične koná na Slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna a jej výťažok putuje na dobročinné diela Svätého Otca.

-zk-

30 apríla 2020, 12:46 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 30.04. 2020 - 15:22:04 (199 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 2144 bajtov | Hodnotenie: 0)
Talianski biskupi protestujú proti predĺženiu zákazu verejných omší
Informácie

Talianski biskupi protestujú proti predĺženiu zákazu verejných omší

Konferencia biskupov Talianska (CEI) namieta, že ponechanie zákazu verejného slávenia svätých omší aj v ďalšej fáze od 4. mája je v súčasnej situácii už neprimerané. Vláda na protestnú nótu biskupov zareagovala prísľubom, že záležitosť preskúma.

Taliansky premiér Giuseppe Conte vyhlásil v nedeľu 26. apríla zmiernené pravidlá pre druhú fázu zápasu s pandémiou koronavírusu po tom, ako v Taliansku poklesol trend nových infekcií. Zmiernenie, ktoré sa má začať od 4. mája, sa však netýka kostolov.

Biskupi CEI vo svojom stanovisku žiadajú v duchu predchádzajúcich rokovaní s vládou korigovanie nariadenia, ktoré nerešpektuje príslušné kompetencie štátu a Cirkvi. V ich nóte vydanej po tlačovej konferencii premiéra Conteho, pri ktorej v nedeľu večer predstavil zámer dekrétu o „Fáze 2“, sa uvádza:

„Talianski biskupi nemôžu akceptovať, že sa budú prizerať nerešpektovaniu slobody kultu. Malo by byť všetkým jasné, že angažovanosť v službe chudobným, tak významná v tomto krízovom čase, pramení z viery, ktorá sa potrebuje živiť zo svojich zdrojov, najmä zo sviatostného života.“

„Po týždňoch rokovania, pri ktorom CEI predstavilo smernice a protokoly pre zvládnutie tejto prechodnej fázy s plným rešpektovaním všetkých zdravotných noriem, dnes večer schválený Dekrét Predsedníctva Rady ministrov arbitrárnym spôsobom vylučuje možnosť slávenia omše s účasťou ľudu.

Predsedníctvu Rady a Odborno-vedeckému výboru pripomíname povinnosť rozlišovať medzi ich zodpovednosťou – dávať presné usmernenia zdravotného charakteru – a zodpovednosťou Cirkvi, povolanej organizovať život kresťanskej komunity, v súlade so stanovenými opatreniami, ale v plnej vlastnej autonómii“.

Vláda odpovedala na protestnú nótu biskupov prísľubom, že bude námietkou zaoberať. Vo svojej odpovedi píše, že Predsedníctvo vlády „berie oznámenie CEI na vedomie a potvrdzuje to, čo už v predstihu odznelo na tlačovej konferencii premiéra Conteho. Už v najbližších dňoch si preštuduje protokol, ktorý by čím skôr umožnil účasť veriacich na liturgických sláveniach v podmienkach maximálnej bezpečnosti.“   

-mh, jb-

27 apríla 2020, 16:53 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Pondelok, 27.04. 2020 - 17:40:53 (189 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 5227 bajtov | Hodnotenie: 0)
266 článkov (27 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 36
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 683
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov


Gréckokatolícka farnosť Sabinov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny