Informácie (2) - Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Utorok
7. júl. 2020

Sviatok má:
dnes: Oliver
zajtra: Ivan
pozajtra: Lujza
včera: Patrícia, Patrik

IP:18.232.186.117.
ec2-18-232-186-117.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Spovedné zrkadlo

Plagát
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov: Informácie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Vyšli pastoračné smernice ohľadom tzv. vnútorne vysídlených osôb
Informácie

Vyšli pastoračné smernice ohľadom tzv. vnútorne vysídlených osôb

Vo Vatikáne prezentovali v utorok 5. mája novú publikáciu Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj s názvom: „Pastoračné smernice ohľadom vnútorne vysídlených osôb“. Dokument, ktorý na podnet pápeža Františka vypracovala Sekcia pre migrantov a utečencov, má pomôcť viac než 50 miliónom ľudí, utekajúcim pred vojnami či prírodnými katastrofami, pričom však neopustia vlastnú krajinu. Títo ľudia sú zabudnutí - nemajú status utečenca, ani medzinárodnú ochranu, upozorňuje Vatikán.

V Marconiho sále na pôde Vatikánskeho rozhlasu dokument predstavili podsekretári Sekcie pre migrantov a utečencov spomínaného dikastéria kardinál Michael Czerny a páter Fabio Baggio, spolu s koordinátorkou Jezuitskej služby utečencom JRS (Jesuit Refugee Service) Amayou Valcárcelovou.

Jadro 122-bodového dokumentu je rozčlenené na základe štyroch slovies: prijať, chrániť, podporovať a integrovať. Posledná kapitola je zameraná na dôležitosť spolupráce na úrovni katolíkov, ako aj na ekumenickej i medzináboženskej úrovni.

Na závažný problém vnútorne vysídlených osôb poukázal pápež František v tohtoročnom príhovore diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici. Ako pri prezentácii publikácie v strímingu povedal podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov kardinál Michael Czerny SJ, smernice schválil sám Svätý Otec  a ich cieľom je dobro samotných osôb i ich krajín:

„Cieľom Pastoračných smerníc je, aby dnešných 50 miliónov vnútorne vysídlených osôb bolo uznaných a podporovaných a eventuálne reintegrovaných takým spôsobom, aby mohli vykonávať aktívnu a konštruktívnu rolu vo svojich krajinách.“

Tieto osoby potrebujú ochranu a humanitárnu pomoc, zdôraznil kardinál Czerny a dodal: „Je nevyhnutné, aby sme sa vyhli tomu, že by boli zabudnutí svojím štátom i medzinárodným spoločenstvom“.

Vnútorne vysídlené osoby totiž častokrát viaznu v beznádejných situáciách, uprostred bojov či v odľahlých a nedosiahnuteľných oblastiach. Títo ľudia sa stávajú neraz obeťami obchodovania s ľuďmi v oblasti pracovného vykorisťovania či sexuálneho zotročenia, sú izolovaní od možnosti pomoci či záchrany a nespadajú do systému ochrany stanovenej medzinárodným právom pre utečencov. Preto sú zvlášť vystavení závažným zneužívaniam a nebezpečenstvám.

Pastoračné smernice z dielne Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj zdôrazňujú aj potrebu osvety. Cirkev je povolaná „povzbudzovať informačné prostriedky a spoločnosť v širšom zmysle, ako aj vlády, aby zvyšovali informovanosť verejnosti“.

Text dokumentu na stiahnutie (vo svetových jazykoch)

-zk-

05 mája 2020, 17:38 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 09:00:24 (24 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 6290 bajtov | Hodnotenie: 0)
Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája
Informácie

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

P:3, 05. 05. 2020 22:00, DOM

Bratislava 5. mája (TK KBS) Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali. 

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

1.  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

2.  pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

3. zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

4. preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

5.  dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

6.  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

7.  usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

8.  dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

9.  pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

10.  ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

11.  v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

12.  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

13.  tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

14.  pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

- - - -

Odôvodnenie 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia.

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky 

- - - -

PLNÉ ZNENIE opatrenia si možno prečítať TU

( TK KBS, uvz; mk ) 20200505037

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 06:56:39 (36 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 16266 bajtov | Hodnotenie: 0)
Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb
Informácie

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb

P:3, 04. 05. 2020 17:10, DOM

Bratislava 4. mája (TK KBS) Dnes boli zverejnené prvé informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020. 

Kňazov i veriacich prosíme, aby si prečítali podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, keď budú vydané (pravdepodobne v utorok alebo v stredu) - a zodpovedne sa snažili uviesť ich do praxe. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár:

- - - - 

"Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. 

Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia.

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu "do hviezdice" označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy. 

Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné. 

V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky. 

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. 

Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery."

Audio:

[download mp3]

( TKKBS, mk, mk ) 20200504033

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 06:53:23 (30 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 14166 bajtov | Hodnotenie: 0)
Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami
Informácie

Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami

P:3, 04. 05. 2020 15:15, DOM

Bratislava 4. mája (TK KBS) Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení. 

Ako na informoval predseda vlády Igor Matovič po stretnutí s konzíliom odborníkov, v kostoloch počas bohoslužieb budú označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude minimálne dva metre od seba. Rovnaké, dvojmetrové vzájomné odstupy budú platiť aj pre stojacich ľudí.

Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Kostoly budú musieť mať zabezpečené priebežné vetranie. 

Veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná svätá omša pre seniorov. 

Verejné sväté omše sa na Slovensku neslúžia od 10. marca.

Autor: o.Jan - Streda, 06.05. 2020 - 06:50:25 (30 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 4504 bajtov | Hodnotenie: 0)
Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou
Informácie

Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou

Na 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája pápež František v poludňajšom príhovore pripomenul 57. svetový deň modlitby za duchovné povolania. Po mariánskej antifóne „Raduj sa, Nebies kráľovná“ opätovne vyjadril solidaritu a povzbudenie v zápase s epidémiou Covid-19 a povzbudil pripojiť sa k medzináboženskej iniciatíve vyprosovania konca pandémie spoločným dňom modlitby, pôstu a dobročinnosti v termíne 14. mája. Pápež pozval k prežívaniu mesiaca máj duchovnou formou návštevy mariánskych pútnických svätýň.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na poludnie sa Svätý Otec prihovoril zo Sály bibliotéky v televíznom a internetovom prenose. V úvodnej reflexii sa zamyslel nad obrazom z Jánovho evanjelia, kde sa Ježiš predstavuje ako Dobrý pastier, ktorého hlas ovce počúvajú a on ich volá po mene a vyvádza ich na pašu.

Pápež František sa pristavil pri rozlíšení dvoch rozličných jazykov, ktoré sa ozývajú v srdci človeka: Božieho hlasu a hlasu Božieho nepriateľa, ktorý nás chce zviesť z cesty. Spomenul niektoré rozdiely, podľa ktorých možno tieto hlasy rozlíšiť.

Boží hlas sa ponúka, ale nenatíska, na rozdiel od zvodov nepriateľa. Boží hlas nás pozýva k činnému prežívaniu prítomnosti, neuzatvára nás do sklamaní minulosti či strachov z budúcnosti. Boží hlas prináša pokojnú slobodu, hlas zlého naopak vedie k túžbe mať všetko a hneď. Boží hlas sprevádza svetlo a transparentnosť, hlas zlého naopak tma a faloš.

Na orodovanie Panny Márie, Matky dobrej rady, Svätý Otec vyprosoval orientáciu a sprevádzanie pri rozlišovaní týchto dvoch vnútorných hlasov.

Plné znenie úvodného príhovoru

Po modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná a udelení požehnania Svätý Otec pripomenul dnešný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania:

„Drahí bratia a sestry, dnes sa slávi Svetový deň modlitby za povolania. Celý život kresťana je neustálou odpoveďou na Božie povolanie, v akomkoľvek životnom stave. Tento Svetový deň nám pripomína to, čo povedal jedného dňa Ježiš, teda, že pole Božieho kráľovstva si vyžaduje veľa práce, a treba prosiť Otca, aby poslal robotníkov pracovať na tomto poli (porov. Mt 9,37-38). Kňazstvo a zasvätený život si vyžadujú odvahu a vytrvalosť; a bez modlitby sa nedá napredovať na tejto ceste. Pozývam všetkých vyprosovať od Pána dar dobrých robotníkov pre jeho Kráľovstvo, so srdcom aj rukami ochotnými pre jeho lásku.“

Osobitné povzbudenie a podporu vyjadril pápež tým, čo sa usilujú správnym spôsobom reagovať na krízu pandémie Covidu-19:

„Ešte raz by som chcel vyjadriť svoju blízkosť chorým na Covid-19, tým, čo sa venujú ich liečeniu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia kvôli pandémii. Chcem zároveň podporiť a povzbudiť medzinárodnú spoluprácu, ktorá sa uvádza do činnosti rôznymi iniciatívami, aby odpovedala vhodným a účinným spôsobom na ťažkú krízu, ktorú prežívame. Je v skutočnosti dôležité zhromaždiť vedecké kapacity transparentným a nezištným spôsobom, aby sa našli vakcíny a spôsoby liečby a zaistil sa všeobecný prístup k základným technológiám, ktoré by dovolili každej nakazenej osobe, v každej časti sveta, dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť.“

Ďalej pápež František vyzdvihol aj záslužnú činnosť talianskej asociácie Meter, ktorej cieľom je boj proti detskej pornografii a prevencia proti internetovým ohrozeniam mladistvých pedofilmi. Asociácia Meter každoročne organizuje v rámci Talianska Deň zameraný na deti, ktoré sú obeťami násilia, zneužívania a nevšímavosti. Svätý Otec povzbudil všetkých, čo sa angažujú v tejto iniciatíve a poďakoval deťom, ktoré mu zaslali vlastnoručne namaľovaný darček.

„Začali sme pred pár dňami mesiac máj, mesiac špeciálne mariánskeho charakteru, počas ktorého veriaci radi navštevujú svätyne zasvätené Panne Márii. Tento rok, kvôli zdravotnej situácii, sa na tieto miesta viery a nábožnosti prenesme duchovne, aby sme svoje obavy, očakávania a budúce plány vložili do srdca Svätej Panny.“

Svätý Otec pre záverom podporil najnovšiu medzináboženskú iniciatívu výboru pre ľudské bratstvo na aplikáciu Dokumentu z Abú Zabí:

„A keďže modlitba je univerzálnou hodnotou, prijal som návrh Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, aby sa blížiaceho sa 14. mája veriaci všetkých náboženstiev zjednotili duchovne v rámci dňa modlitby, pôstu a skutkov milosrdenstva, aby sme prosili Boha o pomoc ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu. Nezabudnite: 14. mája, všetci veriaci spolu, veriaci rozličných tradícií, aby sme sa modlili, postili a konali skutky milosrdenstva.“

Na záver Svätý Otec prešiel k oknu svojej pracovne a požehnal svetu ponad vyprázdnené Námestie sv. Petra.

03 mája 2020, 16:35 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Pondelok, 04.05. 2020 - 07:36:55 (31 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 10006 bajtov | Hodnotenie: 0)
Výzva náboženstvám venovať 14. máj modlitbe a pôstu za koniec pandémie
Informácie

Výzva náboženstvám venovať 14. máj modlitbe a pôstu za koniec pandémie 

Medzináboženský výbor pre realizáciu cieľov Dokumentu z Abú Zabí o ľudskom bratstve v sobotu 2. mája zverejnil výzvu adresovanú všetkým náboženským lídrom a ľuďom akejkoľvek viery z celého sveta „obrátiť sa na Boha jednotným hlasom“ v modlitbe a pôste za ukončenie pandémie Covid-19 a jej negatívnych dôsledkov. Osobitným dňom modlitby a pôstu má byť štvrtok 14. mája.

Vo výzve Výboru pre ľudské bratstvo sa okrem iného uvádza:

„Pozývame všetkých ľudí na celom svete, aby sa obrátili k Bohu modlitbou, prosbami, konaním pôstu a skutkov milosrdenstva - každá osobu, v každej časti sveta podľa svojho náboženstva, viery či náuky -, aby Boh odstránil túto pandémiu, aby nás zachránil od tohto súženia, pomohol vedcom nájsť liek, ktorý by ju porazil a aby Boh oslobodil svet od zdravotných, ekonomických a humanitárnych dôsledkov rozšírenia tak závažnej nákazy.“

Výbor zároveň navrhol zorganizovať „na štvrtok 14. mája deň modlitby, pôstu a prosieb za ľudstvo a pozýva všetkých náboženských lídrov a ľudí celého sveta, aby odpovedali na toto humanitárne pozvanie obrátiť sa na Boha jednotným hlasom, aby ušetril ľudstvo, pomohol mu prekonať pandémiu, navrátil mu bezpečnosť, stabilitu, zdravie a blaho a aby sa po eliminovaní tejto pandémie náš svet stal ľudskejším a bratskejším“.

-zk-

02 mája 2020, 14:09 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 02.05. 2020 - 14:35:21 (37 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3581 bajtov | Hodnotenie: 0)
Dobročinná zbierka Halier sv. Petra sa presúva na sviatok sv. Františka
Informácie

Dobročinná zbierka Halier sv. Petra sa presúva na sviatok sv. Františka

Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa zbierka Halier sv. Petra v tomto roku presúva na 27. nedeľu cezročného obdobia, teda na 4. október, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi. Informoval o tom riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.

Spomínaná zbierka sa tradične koná na Slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna a jej výťažok putuje na dobročinné diela Svätého Otca.

-zk-

30 apríla 2020, 12:46 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 30.04. 2020 - 15:22:04 (36 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 2144 bajtov | Hodnotenie: 0)
Talianski biskupi protestujú proti predĺženiu zákazu verejných omší
Informácie

Talianski biskupi protestujú proti predĺženiu zákazu verejných omší

Konferencia biskupov Talianska (CEI) namieta, že ponechanie zákazu verejného slávenia svätých omší aj v ďalšej fáze od 4. mája je v súčasnej situácii už neprimerané. Vláda na protestnú nótu biskupov zareagovala prísľubom, že záležitosť preskúma.

Taliansky premiér Giuseppe Conte vyhlásil v nedeľu 26. apríla zmiernené pravidlá pre druhú fázu zápasu s pandémiou koronavírusu po tom, ako v Taliansku poklesol trend nových infekcií. Zmiernenie, ktoré sa má začať od 4. mája, sa však netýka kostolov.

Biskupi CEI vo svojom stanovisku žiadajú v duchu predchádzajúcich rokovaní s vládou korigovanie nariadenia, ktoré nerešpektuje príslušné kompetencie štátu a Cirkvi. V ich nóte vydanej po tlačovej konferencii premiéra Conteho, pri ktorej v nedeľu večer predstavil zámer dekrétu o „Fáze 2“, sa uvádza:

„Talianski biskupi nemôžu akceptovať, že sa budú prizerať nerešpektovaniu slobody kultu. Malo by byť všetkým jasné, že angažovanosť v službe chudobným, tak významná v tomto krízovom čase, pramení z viery, ktorá sa potrebuje živiť zo svojich zdrojov, najmä zo sviatostného života.“

„Po týždňoch rokovania, pri ktorom CEI predstavilo smernice a protokoly pre zvládnutie tejto prechodnej fázy s plným rešpektovaním všetkých zdravotných noriem, dnes večer schválený Dekrét Predsedníctva Rady ministrov arbitrárnym spôsobom vylučuje možnosť slávenia omše s účasťou ľudu.

Predsedníctvu Rady a Odborno-vedeckému výboru pripomíname povinnosť rozlišovať medzi ich zodpovednosťou – dávať presné usmernenia zdravotného charakteru – a zodpovednosťou Cirkvi, povolanej organizovať život kresťanskej komunity, v súlade so stanovenými opatreniami, ale v plnej vlastnej autonómii“.

Vláda odpovedala na protestnú nótu biskupov prísľubom, že bude námietkou zaoberať. Vo svojej odpovedi píše, že Predsedníctvo vlády „berie oznámenie CEI na vedomie a potvrdzuje to, čo už v predstihu odznelo na tlačovej konferencii premiéra Conteho. Už v najbližších dňoch si preštuduje protokol, ktorý by čím skôr umožnil účasť veriacich na liturgických sláveniach v podmienkach maximálnej bezpečnosti.“   

-mh, jb-

27 apríla 2020, 16:53 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Pondelok, 27.04. 2020 - 17:40:53 (31 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 5227 bajtov | Hodnotenie: 0)
List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti
Informácie

List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

K listu Svätého Otca sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Prvá modlitba

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.  

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Druhá modlitba

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.

Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

(Preklad modlitieb zodpovedá textu KBS)

-zk, ms, jb-

25 apríla 2020, 12:10 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 25.04. 2020 - 18:02:58 (27 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 14517 bajtov | Hodnotenie: 0)
Izrael: Náboženskí lídri sa modlili za záchranu z pandémie
Informácie

Izrael: Náboženskí lídri sa modlili za záchranu z pandémie

Vedúci predstavitelia židov, kresťanov, moslimov i drúzov sa v Izraeli v stredu 22. apríla stretli, aby sa na spoločnom mieste modlili za odvrátenie pandémie koronavírusu. Podujatie mohli veriaci sledovať v strímingu na internete. Kiežby táto jednota pokračovala aj po skončení krízy koronavírusu, uviedol apoštolský administrátor Latinského patriarchátu Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa.

„Nech Boh uzdraví chorých a odvráti túto skazu zo svojho sveta... Státisíce mŕtvych, milióny chorých. Zachráň nás, ó Pane“, modlili sa jednotliví náboženskí predstavitelia, ktorí potom spolu recitovali 121. žalm. Pútnici do Jeruzalema sa ním kedysi vkladali do ochrany Boha, prosiac ho o požehnanie.

Medzináboženské stretnutie bolo iniciatívou viacerých autorít a organizácií, ako napríklad Izraelský veľký rabinát či Svetová rada náboženských lídrov. Okrem sefardských a aškenázskych hlavných rabínov Jitzchaka Josefa a Davida Laua sa na nej zúčastnil grécky pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III., apoštolský administrátor Latinského patriarchátu Jeruzalema arcibiskup Pizzaballa a vysokí predstavitelia moslimov a drúzov.

Židia, kresťania a moslimovia sa už od marca modlia za skončenie pandémie, svoje modlitby doteraz prednášali samostatne na verejných miestach mesta. Ako uviedol britský rabín David Rosen, teraz ide o historickú modlitbu – náboženskí lídri Izraela sa modlili po prvýkrát na jednom mieste: „Aj tí, čo bežne nie sú veľmi otvorení pre medzináboženský dialóg sa pripojili k modlitbe, aj keď to, čo nás spojilo i napriek rozdielom, boli tragédie, utrpenie a bolesť“.

-zk-

24 apríla 2020, 20:47 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 25.04. 2020 - 17:59:42 (28 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 4102 bajtov | Hodnotenie: 0)
254 článkov (26 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 23
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 656
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov


Gréckokatolícka farnosť Sabinov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny