Modlidby - Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Utorok
7. júl. 2020

Sviatok má:
dnes: Oliver
zajtra: Ivan
pozajtra: Lujza
včera: Patrícia, Patrik

IP:18.232.186.117.
ec2-18-232-186-117.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Spovedné zrkadlo

Plagát
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov: Modlidby

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Archieparchiálne večeradlo na Hore Zvir - pozvánka
Modlidby

Plagát

Autor: o.Jan - Sobota, 13.06. 2020 - 15:15:48 (14 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 229 bajtov | Hodnotenie: 0)
V apríli pápež pozýva k modlitbe za ľudí trpiacich závislosťami
Modlidby

V apríli pápež pozýva k modlitbe za ľudí trpiacich závislosťami

Pápež František v mesiaci apríl v rámci Apoštolátu modlitby obracia pozornosť na závislosti, ktoré v súčasnosti postihujú ľudí a vyzýva k modlitbe za ich oslobodenie. 

Vo svete trpia rozličnými závislosťami milióny ľudí. V dobe plnej obáv kvôli rozširujúcej sa pandémii pápež nezabúda ani na problémy ďalších ľudí a prosí o modlitbu za nich, vysvetľuje Svetová modlitbová sieť pápeža. Jeho úmyslom je, „aby ľudia trpiaci rozličnými závislosťami dostali účinnú pomoc a neostali osamotení“.

Vo videu s úmyslom na tento mesiac Svätý Otec v španielčine hovorí:

„Istotne ste počuli o dráme závislostí. A pomysleli ste aj na závislosť na hrách, pornografii, internete... a na nebezpečenstvo virtuálneho priestoru? Opierajúc sa o „Evanjelium milosrdenstva“ môžeme zmierniť, liečiť a uzdraviť mnohé utrpenia späté s novými závislosťami. Modlime sa, aby sa všetkým, čo sú pod vplyvom závislostí dostala účinná pomoc a sprevádzanie.“

Táto dráma má dnes nové a rozličné formy. Nie sú to len drogy, alkohol a nikotín. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa vzrastajúce používanie internetu, počítača, smartfónu a ďalších elektronických zariadení spája nielen s obrovskými výhodami pre používateľov a spoločnosť, ale aj s prípadmi nadmerného používania, ktoré má často za následok závislosť s negatívnymi dôsledkami na zdravie. Týka sa to aj nutkavosti hrať a stávkovať, pornografie, nadmerného používania videohier a takmer neustálej prítomnosti na digitálnych platformách.

Úmysel  našich  biskupov

Slovenskí biskupi v apríli pozývajú modliť sa na úmysel: „Aby  Cirkev  pravdivým  ohlasovaním  evanjelia  zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.“

-zk-   

02 apríla 2020, 19:34 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Pondelok, 06.04. 2020 - 10:38:20 (37 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 4777 bajtov | Hodnotenie: 0)
Prosby do suhubej ekténie v čase nákazlivej choroby
Modlidby

Prosby do suhubej ekténie v čase nákazlivej choroby

Láskavý Pane, Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zmiluj sa nad svojimi služobníkmi trpiacimi epidémiou. Zastav ich chorobu, odstráň všetko utrpenie a bolesť. Vystri svoju mocnú ruku a ako Jairovu dcéru zodvihni ich z lôžka bolesti a učiň ich zdravými. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, tak naše oči s vierou hľadia k Tebe Pane a úpenlivo Ťa prosia, zhliadni na nás a ako Všemocný osloboď svojich služobníkov od nákazlivej choroby a nešťastia. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Pane, Bože náš, zhliadni na svojich služobníkov lekárov, zdravotníkov, laboratórnych pracovníkov, lekárnikov a všetkých, ktorí pomáhajú v boji s nákazlivou chorobou, aby vedení Tvojím Svätým Duchom, videli vo svojich pacientoch a vo všetkých trpiacich Teba, ktorý ich prosíš o pomoc a starostlivosť. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

S bázňou a chvením, my nehodní služobníci, padáme pred Tebou a ako Bohu Ti prinášame svoje prosby a voláme: Posilni našu vieru v Tvoju neustálu prítomnosť v našom živote, že nás neopúšťaš ani pod ťarchou nášho kríža. Zbav svojich služobníkov každého strachu, nešťastia a všetkých bied, aby sa Tvoj ľud mohol tešiť a radovať z Tvojej moci a slávy. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 18:26:55 (48 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 2690 bajtov | Hodnotenie: 0)
Litánie Svätého Otca pri požehnaní Urbi et orbi v situácii pandémie
Modlidby

Litánie Svätého Otca pri požehnaní Urbi et orbi v situácii pandémie

Prinášame text litánií, ktoré sa modlil Svätý Otec František v piatok 27. marca 2020 pri eucharistickej poklone pred Bazilikou sv. Petra počas mimoriadnej modlitby s požehnaním Urbi et orbi, spojenej s úplnými odpustkami v situácii pandémie.

Svätý Otec po úvodnom prežehnaní predniesol modlitbu:

Modlime sa. Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Po prednese evanjelia (Mk 4,35-41) a príhovore Svätého Otca nasledovala spievaná modlitba Sub tuum praesidium (Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička) a antifóna poklony pred Svätým krížom. Nasledovala eucharistická poklona, pri ktorej Svätý Otec incenzoval Sviatosť oltárnu za spevu Adoro te devote (Klaniam sa ti vrúcne). Po niekoľkých minútach ticha adorácia pokračovala litániami:

Klaniame sa ti, Pane

Pravý Boh a pravý človek, skutočne prítomný v tejto Najsvätejšej sviatosti – klaniame sa ti, Pane.

Náš Spasiteľ, Boh s nami, verný a bohatý na milosrdenstvo – klaniame sa ti, Pane.

Kráľ a Pán stvorenstva i dejín – klaniame sa ti, Pane.

Víťaz nad hriechom a smrťou – klaniame sa ti, Pane.

Priateľ človeka, vzkriesený a živý po pravici Otca - klaniame sa ti, Pane.

Veríme v teba, Pane

Jednorodený Syn Otca, ty si zostúpil z neba pre našu spásu – veríme v teba, Pane.

Nebeský Lekár, ty sa skláňaš nad našou biedou – veríme v teba, Pane.

Obetovaný Baránok, ty sa obetuješ, aby si  nás vykúpil od zlého – veríme v teba, Pane.

Dobrý Pastier, ty dávaš život za ovečky, ktoré miluješ – veríme v teba, Pane.

Živý chlieb a Liek nesmrteľnosti, ty nám dávaš večný život – veríme v teba, Pane.

Osloboď nás, Pane

Od moci diabla a od zvádzaní sveta – osloboď nás, Pane.

Od pýchy a domýšľavosti, že si vystačíme bez teba – osloboď nás, Pane.

Od klamného strachu a úzkosti  – osloboď nás, Pane.

Od nevery a beznádeje – osloboď nás, Pane.

Od tvrdosti srdca a neschopnosti milovať – osloboď nás, Pane.

Zachráň nás, Pane

Od každého zla, ktoré sužuje ľudstvo – zachráň nás, Pane.

Od hladu, biedy a egoizmu – zachráň nás, Pane.

Od chorôb, epidémie a strachu z blížneho – zachráň nás, Pane.

Od bláznovstva ničenia, bezbožných záujmov a násilia – zachráň nás, Pane.

Od klamstiev, negatívnych informácií a manipulácie svedomia – zachráň nás, Pane.

Potešuj nás, Pane

Zhliadni na svoju Cirkev, ktorá prechádza cez púšť – potešuj nás, Pane.

Pohliadni na vystrašené a sužované ľudstvo – potešuj nás, Pane.

Zhliadni na chorých, umierajúcich a osamelých – potešuj nás, Pane.

Hľaď na vysilených lekárov a zdravotníckych pracovníkov – potešuj nás, Pane.

Hľaď na politikov a správcov, na ktorých leží ťarcha rozhodnutí – potešuj nás, Pane.

Daj nám svojho Ducha, Pane

Vo chvíľach skúšky a zmätku – daj nám svojho Ducha, Pane.

V pokušení a krehkosti – daj nám svojho Ducha, Pane.

V boji so zlom a hriechom – daj nám svojho Ducha, Pane.

V hľadaní pravého dobra a pravej radosti – daj nám svojho Ducha, Pane.

V rozhodnutí ostávať v Tebe a v tvojom priateľstve – daj nám svojho Ducha, Pane.

Otváraj nás nádeji, Pane

Keď na nás dolieha hriech – otváraj nás nádeji, Pane.

Keď nám nenávisť opantáva srdce – otváraj nás nádeji, Pane.

Keď nás navštevuje bolesť – otváraj nás nádeji, Pane.

Keď nás sužuje ľahostajnosť – otváraj nás nádeji, Pane.

Keď nás ničí smrť – otváraj nás nádeji, Pane.

Nasledovala zvyčajná modlitba pred udelením eucharistického požehnania: 

Modlime sa. Pane Ježišu Kriste, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Za spevu Tantum ergo (Prevelebnej tu sviatosti) Svätý Otec incenzoval vystavenú sviatosť a potom s monštranciou v rukách udelil požehnanie Urbi et orbi, spojené s úplnými odpustkami. Poklonu uzavreli zvyčajné vzývania:

Nech je zvelebený Boh.

Nech je zvelebené jeho sväté Meno.

Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek.

Nech je zvelebené meno Ježišovo.

Nech je zvelebené jeho Najsvätejšie Srdce.

Nech je zvelebená jeho predrahá krv.

Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Nech je zvelebený Tešiteľ Duch Svätý.

Nech je zvelebená svätá Božia Matka Mária.

Nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie.

Nech je zvelebené jej slávne nanebovzatie.

Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie.

Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích.

Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých.

(Pracovný preklad litániových prosieb: Slovenská redakcia VR)

29 marca 2020, 12:14 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Nedeľa, 29.03. 2020 - 17:15:49 (48 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 26418 bajtov | Hodnotenie: 0)
Novéna chorých k sv. Rafqe
Modlidby

Novéna chorých k sv. Rafqe

DEŇ PRVÝ

Sláva Bohu, Otcovi, ktorý povolal sv. Rafqu do svätého kláštorného života a bol pre ňu otcom i matkou. Chváľme Syna, ktorý si vyvolil učeníčku utrpenia a vykúpenia. Vďaka Duchu Svätému, ktorý posilnil jej trpezlivosť a vytrvalosť. Na príhovor sv. Rafqy, Pane, vyslyš moju modlitbu a udeľ mi milosť, o ktorú prosím (tu povedzte prosbu) a ja s ňou budem chváliť Teba Otca, Syna i Ducha Svätého po všetky dni môjho života. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ DRUHÝ

Sláva Ti, Pane Ježišu Kriste, ktorý si svätú Rafqu napĺňal nežnosťou, a ktorá žila svoj život v spojení s Najsvätejšou sviatosťou. Svoj život napĺňala radosťou a pokojom. Svoje telo a dušu pretvorila na chrám Ducha Svätého, a tak dokázala naplniť svoj kláštorný život poslaním, dobrou prácou, asketickým životom a modlitbami. Ó, Pane náš, na príhovor sv. Rafqy, pošli svojej Cirkvi verných robotníkov a udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím (…) a ja s ňou budem chváliť Teba Otca, Syna i Ducha Svätého po všetky dni môjho života. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ TRETÍ

Ó, Duchu Svätý, ktorý si nám vo svätej Rafqe ukázal príklad, ako znášať kríž, keď opakovala so svätým Pavlom: „Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.„(1Kor 2,2) a tak sa stala novým poslom utrpenia ľudstva. Dovoľ nám nasledovať jej príklad s vierou, nádejou a láskou. Ó, Duchu múdrosti, podľa svojej svätej vôle ma na príhovor sv. Rafqy obdaruj milosťami, o ktoré Ťa touto novénou prosím (…) a ja budem naveky oslavovať Teba, Otca i Syna. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ ŠTVRTÝ

Ó, Ježišu Kriste, môj Bože, ty si skúšal dieťa Rafku tým, že si jej vzal matku, aby si jej daroval Pannu Máriu, svoju matku, ako náhradu. Ó, Pane, nech je svätá Rafqa kvasom medzi kresťanskými rodinami a príkladom pre každého trpiaceho, handicapovaného, postihnutého, slepého, chorého, smutného, pre každé dieťa a sirotu, aby mohli znášať svoj kríž s láskou a radosťou. Ó, Pane náš, vypočuj moju modlitbu a na príhovor sv. Rafqy mi udeľ tie milosti, za ktoré sa modlím (…) a ja Ťa budem chváliť naveky. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ PIATY

Ó, nebeský Ženích, ktorý si vzal srdce čistej Rafky, keď bola mladá, aby prestala vnímať svoju krásu, šťastie alebo pohodlie a cítila len Teba. Povolal si ju do evanjelizácie. Neúnavne pracovala, vyučovala, šírila Tvoje slová a Tvoje evanjeliové učenie vštepovala do sŕdc starých i mladých. Na príhovor sv. Rafqy mi udeľ, Pane, tieto milosti  (…) a ja budem žiť pravú lásku a skutočný pokoj, ktorých Ty si zdrojom a budem Ťa oslavovať naveky. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ ŠIESTY

Ó, Ježišu Kriste, ktorý si v čase ťažkostí viedol a chránil svätú Rafqu. Modlila sa a ona cítila, že ju voláš do väčšej obety a pokory. A tak vstúpila do libanonskému maronitskému rádu, kde bola príkladom pre svoje sestry v zachovávaní príkazov, neustálej modlitby a tichého diela. Na príhovor sv. Rafqy poskytni pomoc a svetlo otcom a matkám, vypros výchovné a duchovné poznanie pre učiteľov, svätosť mníchom a rehoľným sestrám. Udeľ nám, Pane, na jej príhovor tieto milosti (…) podľa svojej vôle a ja budem odpovedať na Tvoje volania a naveky Ťa oslavovať. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ SIEDMY

Ó, svätá Rafqa, ktorá si prosila Ježiša Krista o milosť prežívať jeho utrpenie. Tvoja prosba bola okamžite vyslyšaná: stratila si zrak, reumatizmus ťa ochromil na celý život a bola si 29 rokov pripútaná na kríž utrpenia a bolesti. Napriek tomu si zostala trpezlivá a vďačná Bohu opakujúc: „pre Tvoje utrpenie a Tvoju tŕňovú korunu.“ Svoje utrpenie si prijala s radosťou a úsmevom na tvári. Sv. Rafqa, vypros mi od svojho božského Ženícha milosť, o ktorú prosím (…), a ja ho budem naveky s Tebou oslavovať. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ ÔSMY

Ó, sv. Rafqa, priateľka kríža a verná spoločníčka Ukrižovaného v tajomstve vykúpenia. Zostaň stále s nami a dovoľ nám nasledovať Teba – posla bolesti, radosti, dobra a lásky. Vypros trpiacim, aby prijali svoj osud odvážne a vnímali ho ako kríž spásy pre seba a celý svet. Aby tak svojím utrpením doplnili utrpenie Božského Spasiteľa a posvätili seba a celý svet. Vypros mi od Ježiša Krista milosť, o ktorú prosím (…), aby som ho mohla naveky s Tebou oslavovať. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ DEVIATY

Ó, sv. Rafqa, pravá učeníčka Ježiša Krista a verná spoločníka Ukrižovaného v tajomstve vykúpenia. Ty si sa ponáhľala slúžiť Pánovi a ponúkla si sa ako úplná a čistá obeta. Sv. Rafqa, daj, aby som od Ježiša Krista získala milosť požehnania pre svoju vlasť, rodinu a pre seba, aby mi Ježiš pomohol prispieť k naplneniu kráľovstva už tu na zemi. Vypros mi od Ježiša Krista milosť, o ktorú prosím (…) a ja budem s Tebou chváliť Najsvätejšiu Trojicu, ktorá Ťa korunovala večnou slávou. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy:

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k sv. Rafqe

Ó, Ježišu Kriste, náš Boh a Pán, Tebe sa páčil život svätej Rafqy natoľko, že sa stala učiteľkou, modliacou sa rehoľnicou v tajomstve spásy. Prosím Ťa, skrze orodovanie svätej Rafqy, aby si  požehnal deti, osvietil mladosť, premenil tvrdú prácu ľudí a ich utrpenie na požehnanie, aby si udelil milosti na obnovenie, radosť a šťastie chorých ľudí a vypočul modlitby tých, ktorí sa v tvojom mene zhromažďujú v kláštoroch a kostoloch. Ó, môj Pane, Ty si obdaril svätú Rafqu večným životom s požehnaním a tiež nám, ktorí ju prosíme o príhovor, udeľ milosť žiť tak ako ona vo viere, nádeji a láske, aby sme Ťa mohli svojim životom osláviť a ďakovať s ňou, Pannou Máriou a všetkými svätými na veky vekov. Amen.

Autor: o.Jan - Utorok, 24.03. 2020 - 00:34:20 (54 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 23688 bajtov | Hodnotenie: 0)
Modlitba duchovného svätého prijímania
Modlidby

Pred vystavením sviatosti Eucharistie na záver svätej omše na sviatok Sv. Jozefa pápež František pozval všetkých spojených cez médiá k duchovnému svätému prijímaniu vzbudením si kajúcnosti a túžby prijať Ježiša do svojho srdca. V pomalom tempe predniesol modlitbu duchovného svätého prijímania:

„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.“

Autor: o.Jan - Piatok, 20.03. 2020 - 07:32:40 (72 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 1440 bajtov | Hodnotenie: 0)
Mudlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke
Modlidby

Plagát

Autor: o.Jan - Streda, 11.03. 2020 - 17:21:00 (48 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 239 bajtov | Hodnotenie: 0)
Modlitba Čínskych Biskupov
Modlidby

Plagát

Autor: o.Jan - Streda, 11.03. 2020 - 15:08:31 (48 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 253 bajtov | Hodnotenie: 0)
Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami
Modlidby

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a v boji proti coronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od tejto epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen

Litánie k svätému Rochusovi

Pane, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Panna panien, oroduj za nás.

Svätý Rochus, veľkodušný ochranca ľudstva, oroduj za nás

Svätý Rochus, veriaci učeník Ježiša Krista, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý nosil vo svojom tele znamenie kríža, oroduj za nás

Svätý Rochus, v ktorom neustále prežívala Vášeň, oroduj za nás

Svätý Rochus, so srdcom zapáleným ohňom dobročinnosti, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si rozdal svoj majetok chudobným, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si obetoval svoj život núdznym, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si uzdravil nakazených, vierou v lásku k Ježišovi Kristovi, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa snažil v živote uľaviť chorým, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si slúžil malomocným s horlivosťou a hrdinskou odvahou, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si znakom kríža zastavoval mor, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si pred nákazou zachránil veľa miest, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol tiež zasiahnutý morom, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa stal vzorom trpezlivosti pre obete moru, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa zázračne uzdravil, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol napriek svojej nevine hanobený, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorého nechali uväzniť, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si zvyšok života strávil vo väzení ako previnilec, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol koncilom svätorečený v boji proti moru, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorého Ježiš Kristus korunoval slávou a cťou, oroduj za nás

Svätý Rochus, náš spoločník na púti životom, oroduj za nás

Svätý Rochus, spoločník nás veriacich, oroduj za nás

Svätý Rochus, patrón tých, ktorí veria, oroduj za nás

Svätý Rochus, svätý medzi svätými, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Prosíme Ťa, Pane, na príhovor sv. Rochusa, ktorý ohlasoval a prisahal vieru v Teba, odstráň zlo, ktoré nás sužuje, nehnevaj sa na nás, uzmier sa s nami, prejav nám lásku ako Otec nás všetkých, pomôž nám milovať jeden druhého a slúžiť vyčerpaným a nešťastným našej doby. 

Prosíme Ťa o to skrze Krista nášho Pána Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen

Autor: o.Jan - Streda, 11.03. 2020 - 14:09:50 (60 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 8615 bajtov | Hodnotenie: 0)
Pozvánka - Ruženec za Slovensko  23. február 2020 Poprad
Modlidby

Plagát

***Registrácia***

Autor: o.Jan - Sobota, 22.02. 2020 - 15:57:36 (77 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 853 bajtov | Hodnotenie: 0)
40 článkov (4 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 21
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 656
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov


Gréckokatolícka farnosť Sabinov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny