Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Piatok
24. máj. 2019

Sviatok má:
dnes: Ela
zajtra: Urban
pozajtra: Dušan
včera: Želmíra

IP:35.175.248.25.
ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
TV vysielania
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov: Modlidby

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Misionár o. James Manjackal opäť na Slovensku
Modlidby
Plagát

Plagát

Plagát
Autor: o.Jan - Nedeľa, 28.04. 2019 - 00:06:30 (9 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 683 bajtov | Hodnotenie: 0)
Duchovné cvičenia pre zranených potratom
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Piatok, 12.04. 2019 - 23:31:47 (15 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 205 bajtov | Hodnotenie: 0)
Modlitby Chvál - spoločenstva rodín Face to Face z Dolného Kubína
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Piatok, 08.03. 2019 - 09:36:52 (37 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 205 bajtov | Hodnotenie: 0)
Modlitbová a pôstna reťaz za Národný pochod za život
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Sobota, 26.01. 2019 - 22:41:12 (62 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 203 bajtov | Hodnotenie: 0)
Duchovné cvičenia pre zranených potratom
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Štvrtok, 20.12. 2018 - 14:30:43 (62 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 209 bajtov | Hodnotenie: 0)
Požývame na modlitby chvál do Svidníka
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Pondelok, 03.12. 2018 - 13:47:11 (61 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 211 bajtov | Hodnotenie: 0)
Požývame na modlitby chvál do Svidníka
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Štvrtok, 25.10. 2018 - 11:23:21 (108 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 217 bajtov | Hodnotenie: 0)
Dekrét o udelení plnomocných odpustkov počas JR Prešovskej archieparchie 2018
Modlidby

Dekrét o udelení plnomocných odpustkov počas Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Preklad latinského originálu dekrétu o udelení plnomocných odpustkov z Apoštolskej penitenciárie. Žiadame vás, aby ste svojich veriacich oboznámili s textom tohto dekrétu. Zvláštnu pozornosť nech mu venujú na desiatich miestach Prešovskej archieparchie, ktoré boli vybraté za miesta získania plnomocných odpustkov:

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove;

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine;

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom;

Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove;

Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej;

Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade;

Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch;

Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove;

Chrám Božej múdrosti vo Svidníku;

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

Apoštolská penitenciária, protokol číslo 992/17/I

Na rozmnoženie nábožnosti veriacich a na spásu duší z moci jej osobitne udelených v Kristovi, otcom a naším Pánom, a mocou nedávno prednesených prosieb Jeho Excelencie pána Jána Babjaka SJ, arcibiskupa metropolitu prešovského, pri príležitosti jubilea zmienenej provincie, Apoštolská peniteniciária láskavo udeľuje plnomocné odpustky z nebeských pokladov tohto jubilea za zvyčajných podmienok. Sú nimi sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza. Rozhodnutie platí od 1. januára do 31. decembra 2018 za zvyčajných podmienok, a to aj za duše v očistci. Veriaci nech sa naozaj kajajú a dajú sa viesť láskou.

Treba, aby v prosebnom úmysle navštívili katedrálny chrám alebo akýkoľvek chrám, ktorý určí arcibiskup metropolita a ktorý je uvedený v prosebnom liste. Tam nech sa ponížene zúčastnia na jubilejných obradoch alebo aspoň vhodný časový priestor zotrvajú v zbožných úmysloch, ktoré má uzatvoriť Pánova modlitba, Vyznanie viery a invokácie k Najblahoslavenejšej Panne Márii.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnej príčiny nemôžu vyjsť z domu, môžu rovnako získať plnomocné odpustky, ak sa rozhodnú pre odpor ku každému hriechu a myšlienke, a len čo to bude možné, ponúknu Bohu tri zvyčajné podmienky, ak sa duchovne spoja s prosbami a svojimi bolesťami alebo obmedzeniami svojho života.

Aby sa teda prístup k dosiahnutiu Božej milosti skrze kľúče Cirkvi stal z hľadiska pastoračnej lásky ľahší, táto penitenciária snažne prosí, aby penitenciárius arcibiskupstva, katedrálne duchovenstvo, farári a kňazi, ktorí budú vyzbrojení vhodnými právomocami na prijatie spovedí, boli ochotní spovedať s ochotným a vznešeným duchom.

Toto rozhodnutie bude platiť po celé prešovské jubileum. Nebudú mu na prekážku nijaké protichodné ustanovenia. Dané v Ríme v budove apoštolskej penitenciárie 23. októbra roku Pána 2017.

Krištof Nykiel Maurus kardinál Piacenza, veľký penitenciár

Apoštolská penitenciária, protokol číslo 993/17/I

Rozhodnutie

Apoštolská penitenciária na základe oprávnení, ktoré jej boli celkom osobitným spôsobom udelené naším Svätým Otcom Františkom, z Božej milosti pápežom, láskavo povoľuje Jeho Excelencii najdôstojnejšiemu otcovi pánovi Jánovi Babjakovi SJ, prešovskému arcibiskupovi metropolitovi, aby v uvedenom roku jubilea arcibiskupstva v deň, ktorý vzhľadom na užitočnosť všetkým kresťanom vyberie, po skončení svätej obety udelil pápežské požehnanie s pripojenými plnomocnými odpustkami, ktoré získajú za zvyčajných podmienok – sviatostná spoveď, prijímanie Eucharistie, modlitba na úmysel Svätého Otca – všetkým prítomným veriacim kresťanom, ktorí sa na základe pravého pokánia a lásky zúčastnia na tejto obete.

Kresťania, ktorí nábožne prijmú pápežské požehnanie, hoci pre rozumné okolnosti sa nebudú môcť fyzicky zúčastniť na posvätných úkonoch, získajú plnomocné odpustky, aj keď budú počas ich šírenia televíziou alebo rozhlasom sledovať plnomocné odpustky podľa predpisu práva.

Tomu sa neprotivia nijaké prekážky.

Dané v Ríme v budove Apoštolskej penitenciárie 23. októbra roku Pána 2017.

Krištof Nykiel, konateľ Maurus kardinál Piacenza, veľký penitenciár

Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 00:42:41 (143 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 9591 bajtov | Hodnotenie: 0)
Páter Pio: Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.
Modlidby

Milión detí sa modlí ruženec

Plagát

Aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko prináša iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec.

V takmer 70 krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not).

Zapojme sa aj my, zorganizujme na školách, v materských škôlkach doma o 9 hod modlitbu ruženca a kde sa nedá tak  vo svojej farnosti aj večer 18.10 a pozveme deti sa v mesiaci zasvätenom svätému ružencu modliť sa svätý ruženec.

Medzinárodná iniciatíva pod názvom Milión detí sa modlí ruženec sa od svojho vzniku v roku 2005 vo Venezuele stretáva so stále väčším ohlasom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým vrúcnou modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich rodinách, mestách a krajinách.

Dňa 18. októbra 2017 sa hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, v kaplnkách, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 9.00 h miestneho času budú práve nachádzať.

„Nespočetné množstvo detí sa narodilo počas vojny a nikdy nepoznalo mier. Ich slzy a ich utrpenie volajú do neba, " apelujú na medzinárodné spoločenstvo aj kresťanskí patriarchovia zo Sýrie, jednej z krajín skúšanej vojnou.

„V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime, nemôžeme urobiť pre naše úsilie o mier vo svete nič lepšie, než zobrať vážne posolstvo z nebies," povzbudili veriacich vo svojom spoločnom liste prezident ACN kardinál Mauro Piacenza a duchovný asistent ACN Martin M. Barta. „Nie je veľavravné, že Boh si vo Fatime vyvolil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu dobu? Buďme hlasom Božej Matky v tomto nepokojnom svete a pomáhajme našim deťom, aby od útleho detstva zakúšali, že iba cez modlitbu ruženca, to znamená, keď sa budú držať ruky Panny Márie, sa dá na tejto zemi vybudovať spoločnosť, kde bude možné harmonické spolužitie a spravodlivosť."

Pre záujemcov, ktorí sa chcú zapojiť do duchovnej iniciatívy ACN vo svojej škole, farnosti, spoločenstve, či mládežníckom stredisku, budú pripravené pastoračné a didaktické podklady, špeciálna web stránka

Plagát

Plagát

Plagát

Plagát

Plagát

Plagát

Plagát

Autor: o.Jan - Sobota, 14.10. 2017 - 23:00:39 (355 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 6040 bajtov | Hodnotenie: 0)
Plnomocné odpustky spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva
Modlidby

Plnomocné odpustky spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva

Dôstojní otcovia, oznamujeme vám i všetkým veriacim Prešovskej archieparchie, že 3. apríla 2017 bol podpísaný dekrét o udelení plnomocných odpustkov spojených s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pri splnení nasledujúcich podmienok. Preklad celého textu dekrétu znie:

Apoštolská penitenciária na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), a ktoré tiež možno aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;

- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia s nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.

Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o „hatených”.

V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.

Toto ustanovenie má trvalú platnosť aj bez zverejnenia apoštolského listu vo forme breve.

Akékoľvek opačné ustanovenie nie je prekážkou.

† Kryštof Nykiel, regent † Mauro kardinál Piacenza, najvyšší penitenciár

Autor: o.Jan - Sobota, 02.09. 2017 - 10:26:38 (177 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3446 bajtov | Hodnotenie: 0)
Modlitba zasvätenia Prešovskej archieparchie
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Sobota, 24.06. 2017 - 17:33:46 (201 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 215 bajtov | Hodnotenie: 0)
Modlitbové popoludnie k úcte Matky všetkých národov
Modlidby

Plagát

Pozýváme Vás na Modlitbové popoludnie k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov,

ktoré sa uskutoční dňa 4. marca 2017 v Kostole Kráľovnej pokoja v Prešove na Sídlisku III.

Autor: o.Jan - Streda, 15.02. 2017 - 09:02:00 (264 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 507 bajtov | Hodnotenie: 0)
Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá a mladé ženy
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Pondelok, 17.10. 2016 - 12:45:46 (258 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 215 bajtov | Hodnotenie: 0)
Fatimské večeradlo MKH
Modlidby
Plagát
Autor: o.Jan - Sobota, 08.10. 2016 - 11:18:47 (203 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 217 bajtov | Hodnotenie: 0)
Modlitba v čase prípravy na Svätorečenie Blahoslavenej Terezy z Kalkaty
Modlidby
 Modlitba v čase prípravy na Svätorečenie
Blahoslavenej Terezy z Kalkaty
.
Poslankyňe nehy a milosrdnej Božej lásky.
 
Pane Ježišu, Milosrdná Tvár Otca,
prišiel si, aby si nám zvestoval
dobrú novinu milosrdenstva a Otcovu nehu.

Ďakujem Ti za dar našej najdrahšej Matky,
blahoslavenej Terezy z Kalkaty,
ktorá v čase tohto jubilea Milosrdenstva
bude povýšená ku cti oltára na svätú.
Ty si si ju vybral, aby sa stala Tvojou Prítomnosťou,
Tvojou Láskou a Tvojim Súcitom k chudobným,
opovrhovaným, opusteným a umierajúcim.
Celou svojou bytosťou odpovedala na Tvoj výkrik “žíznim”,
svätosťou svojho života a pokorným dielom lásky
adresovanej tým najbiednejším z biednych.

Prosíme Ťa, na jej príhovor,
o milosť prežívať Tvoju milosrdnú lásku
a vedieť sa s ňou deliť v naších rodinách,
v naších spoločenstvách,
a so všetkými našími trpiacimi bratmi a sestrami.
Pomôž nám ponúkať naše “srdcia pre lásku a naše ruky pre službu”
podľa príkladu Matky Terezy.
 
Pane Ježišu, požehnaj každého člena našej rodiny,
našej farnosti, našej diecézy, nášho národa,
a osobytne tých ktorí to najviac potrebujú, tak,
aby sme všetci mohli byť premenení
Tvojou milosrdnou láskou. Amen.


Preklad textu © Madre Teresa Centro delle Missionarie della Carità
Autor: o.Jan - Sobota, 27.08. 2016 - 21:01:32 (221 čitateľov)(Zobraziť celý článok | Hodnotenie: 0)
27 článkov (2 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 20
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 615
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokatolícka farnosť Savinov
Gréckokatolícka farnosť Savinov

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny